Join Course Creator team

สร้างประสบการณ์ที่ดีบน FutureSkill ให้ลูกค้าประทับใจ

สมัครงาน
ดูตำแหน่งงาน

FutureSkill แพลตฟอร์มเรียนรู้ทักษะรูปแบบใหม่ ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพของคนไทยด้านเทคโนโลยี ครีเอทีฟ และธุรกิจ

EdTech is changing

the world of learning

 • เราเป็นทีมขนาดเล็กที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
 • ไม่มีลำดับขั้น ไม่มีเพดานการเติบโตอาชีพ
 • Working Environment สไตล์คนรุ่นใหม่
 • เราเชื่อใน Education Technology ที่จะพัฒนาศักยภาพคนไทย
 • New Generation พนักงานที่มีอายุเฉลี่ย 27 ปี

We're looking for...

Teamwork

FutureSkill เป็นทีมขนาดเล็ก คุณจะได้เรียนรู้หน้าที่ต่างๆ ไม่ใช่เพียงแค่การตลาด ได้ทำงานกับ Founder โดยตรง โดยไม่มีลำดับขั้น และเห็นทีมเติบโตไปด้วยกัน นี่คือจุดที่แตกต่างจากบริษัท

เราไม่ได้ต้องการคนที่ทำงานตามโจทย์ แต่เราอยากได้นักแก้ไขปัญหา สามารถวิเคราะห์ มีส่วนร่วมกับทีมในการสร้าง Impact กับสังคมได้

Problem Solver

Office outing

and feas

Social

security

Positive culture environment

In-house

training

FutureSkill

free courses

Support

outhouse training

Flexible

working hours

Health

insurance

Perks

ขั้นตอนการสมัคร

เลือกตำแหน่งงาน

กรอกข้อมูลให้ครบ

รอทีมงานติดต่อกลับ

ตำแหน่งที่กำลังเปิดรับสมัคร

Video Editor & Cameraman

(Full Time)

หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติที่ต้องการ

  • อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ในการตัดต่อรายการ TV หรือ Online Video Channel
  • มี Passion กับการทำ Online Video, Storytelling, และการพัฒนาทักษะ
  • มีความเข้าใจอย่างดีเรื่องการจัดไฟ การใช้กล้อง การปรับสี เลนส์ อุปกรณ์พ่วงต่างๆ ในการถ่ายทำวิดีโอ
  • สามารถใช้งาน Premiere Pro และ After Effect ได้อย่างดี
  • ตรงต่อเวลา มีความเป็นผู้ใหญ่ รับผิดชอบงาน
  • มีความคิดสร้างสรรค์ มนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและทำได้ตาม Timeline ที่กำหนด
  • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยตนเอง มีความหลงใหลในการถ่ายทอดความรู้ ผ่าน Video Story
  • ถ่ายทำ จัดแสดงไฟ ฉากให้กับ Video ด้านการพัฒนาทักษะ
  • ค้นคว้า วิเคราะห์ และจัดทำ Moodboard และ Reference เพื่อนำเสนอ Direction การถ่ายทำตัดต่อที่ดีที่สุด
  • ให้คำแนะนำด้านการจัดทำ Script และ Video Storyboard ได้
  • ให้คำแนะนำผู้สอนและทีมงานด้านการถ่ายทำ ฉาก การนำเสนอ และบทพูดของตัวละครในการถ่ายทำได้
  • สามารถกำกับงาน Video ให้ออกมาดี
  • ตัดต่อ Video ร้อยเรียงได้ถูกต้อง และสร้างสรรค์ ในระยะเวลาที่กำหนด
  • ทำงานร่วมกับ Producer พิธีกร ผู้สอน นักพัฒนาคอร์ส ผู้แสดง หรืออื่นๆได้เป็นอย่างดี

  Course Creator (Soft Skills & Lifestyle)

  (Full Time)

  หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติที่ต้องการ

   • Develop an Online Course with instructors สร้างคอร์สออนไลน์ร่วมกับผู้สอนด้าน Lifestyle & Soft Skills วางแผนหลักสูตร และ Research ผู้เรียน และหัวข้อในการสอน
   • Create In-Depth Content สร้าง Content คุณภาพเชิงลึก สำหรับหมวดหมู่ Lifestyle & Soft Skills ติดความรู้กับคนที่สนใจด้านนี้
   • Answer Learners' Question ตอบคำถามผู้เรียนที่สอบถามเนื้อหาเกี่ยวกับคอร์สเรียน
   • อายุไม่เกิน 32 ปี และมีประสบการณ์ด้าน Content ไม่น้อยกว่า 1 ปี
   • เข้าใจและอยากเรียนรู้ด้าน Soft Skills มีความรู้ด้านคอร์สภาษา Soft Skills ทำอาหาร ออกกำลังกาย หรือ Lifestyle อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอย่างดี รักในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้านนี้อยู่ตลอดเวลา หากจบหรือเคยอบรมด้านนี้มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
   • มีความสนใจด้านการพัฒนาหลักสูตรที่ดี อยากสร้างความรู้ให้คนไทยในด้านนี้ มี Passion ในการถ่ายทอดความรู้คุณภาพ
   • มีประสบการณ์ด้านสร้าง Content (หากมีจะพิจารณาพิเศษ) อธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจได้ เคยสร้าง Content ให้คนเสพย์มาก่อน มีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิต Content ใหม่ๆ
   • มีความคิดเชิงวิเคราะห์ สามารถ Research ตลาด ผู้เรียน และเนื้อหา เพื่อสร้างหลักสูตรที่น่าเรียนที่สุดได้
   • มี Communication Skill ที่ดี สื่อสารและทำงานเป็นทีมได้ดี
   • จัดลำดับความสำคัญได้เก่ง Prioritize งานสำคัญเป็น และทำงานพร้อมกันภายใต้กรอบระยะเวลาได้ดี
   • อินกับการพัฒนาทักษะให้กับคนไทย และเติบโตไปกับบริษัท EdTech เป็นคนพัฒนาตนเองตลอดเวลา อยากสร้าง Impact ให้สังคมและเติบโตไปกับทีม

   (Full-time)

   คุณสมบัติที่เราตามหา!

   Course Creator

   (Technology / Data)

   "Research วางแผนหลักสูตรคอร์สและสร้าง Content คุณภาพเชิงลึกด้าน Tech หรือ Data"

   คลิกสมัคร

   เข้าใจและอยากเรียนรู้ด้าน Technology & Data

   - มีความรู้ด้าน Technology หรือ Data เป็นอย่างดี รักในการเรียน รู้สิ่งใหม่ๆด้านนี้อยู่ตลอดเวลา หากจบหรือเคยอบรมด้านนี้มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ


   มีความสนใจด้านการพัฒนาหลักสูตรที่ดี

   - อยากสร้างความรู้ให้คนไทยด้าน Technology หรือ Data มี Passion ในการถ่ายทอดความรู้คุณภาพ


   มีประสบการณ์ด้านสร้าง Content (หากมีจะพิจารณาพิเศษ)

   - อธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจได้ เคยสร้าง Content ให้คน เสพย์มาก่อน มีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิต Content ใหม่ๆ   หน้าที่ความรับผิดชอบ

   1. Develop an Online Course with instructors

   สร้างคอร์สออนไลน์ร่วมกับผู้สอนด้าน Technology หรือ Data วางแผนหลักสูตร และ Research ผู้เรียน และหัวข้อในการสอน

   2. Create In-Depth Content

   สร้าง Content คุณภาพเชิงลึก สำหรับหมวดหมู่ Technology หรือ Data สร้างความรู้กับคนที่สนใจด้านนี้

   3. Answer Learners' Question

   ตอบคำถามผู้เรียนที่สอบถามเนื้อหาเกี่ยวกับคอร์สเรียน

   มีความคิดเชิงวิเคราะห์

   - สามารถ Research ตลาด ผู้เรียน และเนื้อหา เพื่อสร้างหลักสูตรที่น่าเรียนที่สุดได้


   มี Communication Skill ที่ดี ทำงานเป็นทีมได้ดี จัดลำดับความสำคัญได้เก่ง

   - Prioritize งานสำคัญเป็น และทำงานพร้อมกันภายใต้กรอบระยะเวลาได้ดี


   อินกับการพัฒนาทักษะให้กับคนไทย และเติบโตไปกับบริษัท EdTech

   - พัฒนาตนเองตลอดเวลา อยากสร้าง Impact ให้สังคมและเติบโตไปกับทีม

   อายุไม่เกิน 35 ปี

   กรอกข้อมูลเพื่อสมัครงาน

   LIKEME X CO., LTD. (Head Office)126/5 2nd Flr. Thai Sri Tower Krungthonburi Rd., Banglampoolang, Klongsan, Bangkok 10600

   Browse...