Join Customer experience team

สร้างประสบการณ์ที่ดีบน FutureSkill ให้ลูกค้าประทับใจ

สมัครงาน
ดูตำแหน่งงาน

FutureSkill แพลตฟอร์มเรียนรู้ทักษะรูปแบบใหม่ ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพของคนไทยด้านเทคโนโลยี ครีเอทีฟ และธุรกิจ

EdTech is changing

the world of learning

 • เราเป็นทีมขนาดเล็กที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
 • ไม่มีลำดับขั้น ไม่มีเพดานการเติบโตอาชีพ
 • Working Environment สไตล์คนรุ่นใหม่
 • เราเชื่อใน Education Technology ที่จะพัฒนาศักยภาพคนไทย
 • New Generation พนักงานที่มีอายุเฉลี่ย 27 ปี

We're looking for...

Teamwork

FutureSkill เป็นทีมขนาดเล็ก คุณจะได้เรียนรู้หน้าที่ต่างๆ ไม่ใช่เพียงแค่การตลาด ได้ทำงานกับ Founder โดยตรง โดยไม่มีลำดับขั้น และเห็นทีมเติบโตไปด้วยกัน นี่คือจุดที่แตกต่างจากบริษัท

เราไม่ได้ต้องการคนที่ทำงานตามโจทย์ แต่เราอยากได้นักแก้ไขปัญหา สามารถวิเคราะห์ มีส่วนร่วมกับทีมในการสร้าง Impact กับสังคมได้

Problem Solver

Office outing

and feas

Social

security

Positive culture environment

In-house

training

FutureSkill

free courses

Support

outhouse training

Flexible

working hours

Health

insurance

Perks

ขั้นตอนการสมัคร

เลือกตำแหน่งงาน

กรอกข้อมูลให้ครบ

รอทีมงานติดต่อกลับ

ตำแหน่งที่กำลังเปิดรับสมัคร

Platform Marketer (Senior)

(Full Time)

หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติที่ต้องการ

  • อายุไม่เกิน 32 ปี และมีประสบการณ์ด้าน Digital Marketing ไม่น้อยกว่า 1 ปี**- **มีประสบการณ์ใช้งาน Email Marketing Platform** หากเคยทำ Email Marketing Automation มา และสามารถออกแบบใช้งาน Automation Flow ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความรู้การใช้ Facebook Ads และ LINEOA เคยทำงานด้านการยิงโฆษณามา
  • มีประสบการณ์ด้านสร้าง Content** มีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิต Content ใหม่ๆ ทั้งสำหรับ Engagement และการขาย มีความเข้าใจด้าน Personalized Ad Content
  • มีประสบการณ์ทำงานกับ Online Website/Application ที่มีการขายสินค้ามา** เช่น E-commerce Website
  • มี Communication Skill ที่ดี สื่อสารและทำงานเป็นทีมได้ดี
  • สนใจเทรนด์และความรู้ด้าน Growth Marketing อยู่เสมอ
  • จัดลำดับความสำคัญได้เก่ง** Prioritize งานสำคัญเป็น และทำงานพร้อมกันภายใต้กรอบระยะเวลาได้ดี**อินกับการพัฒนาทักษะให้กับคนไทย และเติบโตไปกับบริษัท EdTech**เป็นคนพัฒนาตนเองตลอดเวลา อยากสร้าง Impact ให้สังคมและเติบโตไปกับทีม
  • วิเคราะห์และปรับปรุง Sale Funnel และ Customer Journey ได้
  • ทำโฆษณาให้คนกลับมายัง Platform (Retargeting Ads)**มีความรู้ด้านการทำ Personalize Ads และ Dynamic Catalog Ads
  • เพิ่ม Engagement และ Retention ให้กับ FutureSkill Platform**ผ่านช่องทาง Email Marketing และ Notification Channel หากมีประสบการณ์ใช้งาน Email Marketing Automation จะพิจารณาพิเศษ
  • วางแผนและสนับสนุน Customer Success Campaign** ทำงานร่วมกับ Customer Success ทำให้เกิดการ Engage และ Repurchase สำหรับลูกค้าเดิม
  • วางแผนและออกแบบ Referral Mechanism ในการเพิ่มฐานลูกค้าให้ Platform**

  Customer Support

  (Full Time)

  หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติที่ต้องการ

   • อายุ 23-30 ปี- มีประสบการณ์ด้านการดูแลลูกค้าผ่านแชท หรือการบริการลูกค้า (Customer Service) อย่างน้อย 1 ปี
   • มีทักษะคิดวิเคราะห์ปัญหาและวิธีแก้ไขเป็นอย่างดี มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
   • บริหารอารมณ์และความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ด้วยความใจเย็นและจริงใจ
   • มีอัธยาศัยและ EQ ที่ดี เป็นคน Positive Thinking ชอบการปฏิสัมพันธ์และชอบการบริการลูกค้า- มี Passion ด้านการศึกษาและพัฒนาทักษะ
   • ชอบติดตามเทรนด์ทักษะใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา ชอบอ่าน ชอบค้นคว้าหาความรู้
   • ทำงานภายใต้แรงกดดันของลูกค้าหรือบริษัทได้
   • ตอบคำถามช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน ด้วยความรวดเร็วและประทับใจ- ประสานงานกับทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาให้ลูกค้าให้สำเร็จลุล่วง
   • บันทึกรวบรวมข้อมูลเคสปัญหาและวิธีแก้ไข
   • วิเคราะห์ และพรีเซ้นต์ปัญหาของลูกค้าให้กับทีมบริหารเพื่อปรังปรุงการบริการและผลิตภัณฑ์ได้
   • นำเสนอแนวทางปรับปรุงการตอบคำถาม และการบริการให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลาได้

   (Full-time)

   คุณสมบัติที่เราตามหา!

   Course Creator

   (Technology / Data)

   "Research วางแผนหลักสูตรคอร์สและสร้าง Content คุณภาพเชิงลึกด้าน Tech หรือ Data"

   คลิกสมัคร

   เข้าใจและอยากเรียนรู้ด้าน Technology & Data

   - มีความรู้ด้าน Technology หรือ Data เป็นอย่างดี รักในการเรียน รู้สิ่งใหม่ๆด้านนี้อยู่ตลอดเวลา หากจบหรือเคยอบรมด้านนี้มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ


   มีความสนใจด้านการพัฒนาหลักสูตรที่ดี

   - อยากสร้างความรู้ให้คนไทยด้าน Technology หรือ Data มี Passion ในการถ่ายทอดความรู้คุณภาพ


   มีประสบการณ์ด้านสร้าง Content (หากมีจะพิจารณาพิเศษ)

   - อธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจได้ เคยสร้าง Content ให้คน เสพย์มาก่อน มีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิต Content ใหม่ๆ   หน้าที่ความรับผิดชอบ

   1. Develop an Online Course with instructors

   สร้างคอร์สออนไลน์ร่วมกับผู้สอนด้าน Technology หรือ Data วางแผนหลักสูตร และ Research ผู้เรียน และหัวข้อในการสอน

   2. Create In-Depth Content

   สร้าง Content คุณภาพเชิงลึก สำหรับหมวดหมู่ Technology หรือ Data สร้างความรู้กับคนที่สนใจด้านนี้

   3. Answer Learners' Question

   ตอบคำถามผู้เรียนที่สอบถามเนื้อหาเกี่ยวกับคอร์สเรียน

   มีความคิดเชิงวิเคราะห์

   - สามารถ Research ตลาด ผู้เรียน และเนื้อหา เพื่อสร้างหลักสูตรที่น่าเรียนที่สุดได้


   มี Communication Skill ที่ดี ทำงานเป็นทีมได้ดี จัดลำดับความสำคัญได้เก่ง

   - Prioritize งานสำคัญเป็น และทำงานพร้อมกันภายใต้กรอบระยะเวลาได้ดี


   อินกับการพัฒนาทักษะให้กับคนไทย และเติบโตไปกับบริษัท EdTech

   - พัฒนาตนเองตลอดเวลา อยากสร้าง Impact ให้สังคมและเติบโตไปกับทีม

   อายุไม่เกิน 35 ปี

   กรอกข้อมูลเพื่อสมัครงาน

   LIKEME X CO., LTD. (Head Office)126/5 2nd Flr. Thai Sri Tower Krungthonburi Rd., Banglampoolang, Klongsan, Bangkok 10600

   Browse...