Customer Success (Contract 6 Month)

klongsan, Thailand

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

  • โทรตามลูกค้าที่หายไปให้กลับเข้ามาเรียน ถามถึงเหตุผล หรือปัญหาที่ลูกค้าพบ (ไม่ใช่งานขาย)
  • โทรเก็บ insight และเก็บข้อมูลความต้องการ รวมถึงเป้าหมายในการเรียน เพื่อแนะนำคอร์สเรียนให้ตรงความต้องการของลูกค้า
  • โทรหาลูกค้าวันละ 40-50 สาย
  • ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการใช้บริการ
  • สรุปปัญหาและ feedback ที่เจอในแต่ละสัปดาห์ส่งให้กับหัวหน้าทีม

คุณสมบัติ 

  • เพศหญิงหรือชายก็ได้ อายุไม่เกิน 35 ปี
  • มีประสบการณ์ในด้านการบริการลูกค้า หรือ ด้าน Customer Service ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • เป็นคนช่างคิดช่างพูด ชอบคุยกับคนเยอะๆ
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เป็น Active listener สามารถวิเคราะห์หรือจับความต้องการของลูกค้าได้เบื้องต้น

Customer Success (Contract 6 Month)

Job description

Customer Success (Contract 6 Month)

Personal information
Professional data
Add
Details