Sale Representative

Bangkok, Thailand

ความรับผิดชอบ

 • ติดต่อเสนอขายคอร์สเรียนให้กับสมาชิกของทาง FutureSkill ผ่านการโทรศัพท์และอีเมล (ไม่ต้องหาลูกค้าเองเรามีฐานข้อมูลให้ )
 • ติดตาม ,ตอบคำถามในเรื่องคอร์สเรียนและการขายกับลูกค้าผ่านช่องทางโทรศัพท์ ,อีเมล และแชท
 • รายงาน วิเคราะห์ตัวเลขการขาย และสามารถเสนอวิธีแก้ไขปัญหาได้
 • ช่วย Support งานส่วนอื่นๆในทีมตนเอง เพื่อให้ทีมบรรลุเป้าหมาย

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 33 ปี และมีประสบการณ์ด้านการขายผ่านทางโทรศัพท์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีทัศนคติในการทำงานและการขายที่ดี พุ่งชนอุปสรรค และสามารถรับฟังคอนเม้นต์เพื่อการปรับปรุงได้
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้ชัดเจน น่าฟัง มีใจรักการบริการลูกค้า
 • เปิดรับพร้อมเรียนรู้ผลิตภัณฑ์คอร์สเรียน ด้านเทคโนโลยี ครีเอทีฟ และธุรกิจ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าเป็นอย่างดี
 • สนใจและอินกับด้านการศึกษาและการพัฒนาตนเอง
 • จัดลำดับความสำคัญในการติดต่อลูกค้า และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • ปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงขององค์กร และกระบวนการทำงานขององค์กรที่เติบโตอยางรวดเร็วได้

Sale Representative

Job description

Sale Representative

Personal information
Professional data
Add
Details