Sale Training Supervisor

Klongsan, Thailand


รายละเอียดงาน
 • จัดเทรนนิ่งคอร์สเรียนแก่เซลล์ ,New course รวมถึงคอร์สอื่นๆที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้ทีมHit ยอดขาย และ%conversion เพิ่มขึ้น
 • ประสานงานกับทีมผลิตคอร์สเรียน รวมถึงทีมMarketing เพื่อให้ได้ข้อมูลมานำเสนอแก่เซลล์
 • รายงาน วิเคราะห์ และสามารถเสนอวิธีแก้ไขปัญหาได้ในคอร์สนั้นๆ
 • ช่วย Support งานส่วนอื่นๆในทีมตนเอง เพื่อให้ทีมบรรลุเป้าหมาย
 • สามารถทำงานในวันเสาร์ได้ (บางเสาร์)

คุณสมบัติ
 • อายุไม่เกิน 35 ปี และมีประสบการณ์ด้านการขายผ่านทางโทรศัพท์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านเทรนนิ่ง (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดีกับทีมอื่น เข้ากับคนอื่นได้ง่าย
 • เปิดรับพร้อมเรียนรู้ผลิตภัณฑ์คอร์สเรียน ด้านเทคโนโลยี ครีเอทีฟ และธุรกิจ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าเป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานเป็นทีม และทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
 • มีทัศนคติในการทำงานและการขายที่ดี มีใจรักการบริการลูกค้า น้ำเสียงน่าฟัง
 • สามารถใช้โปรเเกรมPower point, Excel ได้ดี

สวัสดิการ

 • สามารถทำงานที่บ้านได้
 • เข้าออฟฟิตอาทิตย์ละ 1 ครั้งเพื่อมาพบปะ และเจอทีม (ไม่บังคับ)
 • Commission
 • Monthly Bonus
 • ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทางสามารถเบิกได้ตามจริง

Sale Training Supervisor

Job description

Sale Training Supervisor

Personal information
Professional data
Add
Details