Senior Marketing (Planing&Strategy) For Class

Klongsan, Thailand


ความรับผิดชอบ

 • พัฒนาแผนการตลาดที่ครอบคลุมช่องทางต่างๆ (Facebook, Instagram, Tiktok, X, Email, OOH media etc.) เพื่อสร้างการรับรู้และความสนใจในหลักสูตร
 • กำหนดทิศทางการสร้างสรรค์เนื้อหาที่ดึงดูดใจ (เช่น เขียนบทความ ทำกราฟิกลงโซเชียลมีเดีย ทำสคริปต์วิดีโอ) เพื่อเน้นย้ำประโยชน์ของหลักสูตร และทำให้น่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ
 • วางกลยุทธ์การดูแลช่องทางโซเชียลมีเดีย โดยการผลิตคอนเทนต์ที่สม่ำเสมอ สร้างปฏิสัมพันธ์กับว่าที่ลูกค้า และบริหารแคมเปญโฆษณาให้ครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมาย
 • ดูแล landing page / ช่องทางการขาย โดยเน้นการนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจน เข้าถึงง่าย และจูงใจให้เกิดการลงทะเบียน
 • กำกับดูแลการติดตามผลการดำเนินงานของแคมเปญ วิเคราะห์ข้อมูล ร่วมกันกับทีม และจัดทำ Report เพื่อรายงานกับผู้บริหาร
 • ทำให้เกิดผู้าสมัครจากช่องทางออนไลน์ เพื่อเป็นไปตามที่ Project manage หรือผู้บริหารกำหนด

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 35 ปี และมีประสบการณ์ด้าน Digital Marketing ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • เข้าใจ Insight ของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
  สามารถ Research ตลาด ผู้เรียน และเนื้อหาคอร์ส วิเคราะห์ Insight, Persona, รวมถึง Journey ของลูกค้า นำสู่ผลงานที่ตอบ Insight ได้อย่างตรงจุด
 • มี Taste ด้าน Copywriting และ Design ที่ดี
  ชอบเสพย์และวิเคราะห์ Content โดยเฉพาะในเชิงการขาย สามารถอธิบายจุดเด่นและด้อยของ Content ได้อย่างตรงจุด และมี Framework ในการสร้าง Content ที่ดี มีผลงาน Content ของตนเองโชว์ให้ดู
 • ชอบท้าทายตนเอง แม้ในภาวะกดดัน
  สามารถ Break down goal และวางกลยุทธ์ให้ตัวเองอย่างเป็นระบบ ทำงานภายใต้ภาวะกดดันจากตัวเลขได้ดี เป็นคนสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองได้ (Self Motivation) ในการพุ่งอุปสรรคเพื่อบรรลุเป้าหมาย
 • มีความรู้ด้าน Facebook และ Google Ads เป็นอย่างดี รวมไปถึงความเข้าใจในการทำโฆษณาในแพลตฟอร์มต่าง ๆ
  สามารถวิเคราะห์ได้ว่าจุดด้อยและจุดเด่นในการทำการตลาดของ product นี้คืออะไร และแนะแนวทีมให้ปรับแก้ได้ถูกทาง
 • มี Communication Skill ที่ดี สื่อสารและทำงานเป็นทีมได้ดี มีทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ และการเจรจาต่อรองที่ยอดเยี่ยม
 • จัดลำดับความสำคัญได้เก่ง
  Prioritize งานสำคัญเป็น และทำงานพร้อมกันภายใต้กรอบระยะเวลาได้ดี
 • อินกับการพัฒนาทักษะให้กับคนไทย  และเติบโตไปกับบริษัท EdTech
  เป็นคนพัฒนาตนเองตลอดเวลา อยากสร้าง Impact ให้สังคมและเติบโตไปกับทีม
 • หากมีประสบการณ์ยิงแอดขายสินค้าราคาสูง (หลักหมื่นถึงแสนบาท) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติพิเศษ

 • มีประสบการณ์ทำการตลาดให้กับหลักสูตรการศึกษาหรือการพัฒนาบุคลากร
 • มีประสบการณ์ด้านการเจรจาต่อรอง และ รวมถึงการพรีเซนต์ ให้กับผู้บริหาร รวมถึงลูกค้าที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
 • เคยวางกลยุทธ์ของงานด้านการตลาดด้านออนไลน์ตั้งแต่ การสร้างการรับรู้ จนถึงทำให้เกิดยอดขาย

Senior Marketing (Planing&Strategy) For Class

Job description

Senior Marketing (Planing&Strategy) For Class

Personal information
Professional data
Add
Details