Join marketing team

ทำการตลาดสำหรับ FutureSkill ให้ปัง ผ่านช่องทางออนไลน์

สมัครงาน
ดูตำแหน่งงาน

FutureSkill แพลตฟอร์มเรียนรู้ทักษะรูปแบบใหม่ ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพของคนไทยด้านเทคโนโลยี ครีเอทีฟ และธุรกิจ

EdTech is changing

the world of learning

 • เราเป็นทีมขนาดเล็กที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
 • ไม่มีลำดับขั้น ไม่มีเพดานการเติบโตอาชีพ
 • Working Environment สไตล์คนรุ่นใหม่
 • เราเชื่อใน Education Technology ที่จะพัฒนาศักยภาพคนไทย
 • New Generation พนักงานที่มีอายุเฉลี่ย 27 ปี

We're looking for...

Teamwork

FutureSkill เป็นทีมขนาดเล็ก คุณจะได้เรียนรู้หน้าที่ต่างๆ ไม่ใช่เพียงแค่การตลาด ได้ทำงานกับ Founder โดยตรง โดยไม่มีลำดับขั้น และเห็นทีมเติบโตไปด้วยกัน นี่คือจุดที่แตกต่างจากบริษัท

เราไม่ได้ต้องการคนที่ทำงานตามโจทย์ แต่เราอยากได้นักแก้ไขปัญหา สามารถวิเคราะห์ มีส่วนร่วมกับทีมในการสร้าง Impact กับสังคมได้

Problem Solver

Office outing

and feas

Social

security

Positive culture environment

In-house

training

FutureSkill

free courses

Support

outhouse training

Flexible

working hours

Health

insurance

Perks

ขั้นตอนการสมัคร

เลือกตำแหน่งงาน

กรอกข้อมูลให้ครบ

รอทีมงานติดต่อกลับ

ตำแหน่งที่กำลังเปิดรับสมัคร

(Full-time)

คุณสมบัติที่เราตามหา!

Course Creator

(Technology / Data)

"Research วางแผนหลักสูตรคอร์สและสร้าง Content คุณภาพเชิงลึกด้าน Tech หรือ Data"

คลิกสมัคร

เข้าใจและอยากเรียนรู้ด้าน Technology & Data

- มีความรู้ด้าน Technology หรือ Data เป็นอย่างดี รักในการเรียน รู้สิ่งใหม่ๆด้านนี้อยู่ตลอดเวลา หากจบหรือเคยอบรมด้านนี้มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ


มีความสนใจด้านการพัฒนาหลักสูตรที่ดี

- อยากสร้างความรู้ให้คนไทยด้าน Technology หรือ Data มี Passion ในการถ่ายทอดความรู้คุณภาพ


มีประสบการณ์ด้านสร้าง Content (หากมีจะพิจารณาพิเศษ)

- อธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจได้ เคยสร้าง Content ให้คน เสพย์มาก่อน มีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิต Content ใหม่ๆหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. Develop an Online Course with instructors

สร้างคอร์สออนไลน์ร่วมกับผู้สอนด้าน Technology หรือ Data วางแผนหลักสูตร และ Research ผู้เรียน และหัวข้อในการสอน

2. Create In-Depth Content

สร้าง Content คุณภาพเชิงลึก สำหรับหมวดหมู่ Technology หรือ Data สร้างความรู้กับคนที่สนใจด้านนี้

3. Answer Learners' Question

ตอบคำถามผู้เรียนที่สอบถามเนื้อหาเกี่ยวกับคอร์สเรียน

มีความคิดเชิงวิเคราะห์

- สามารถ Research ตลาด ผู้เรียน และเนื้อหา เพื่อสร้างหลักสูตรที่น่าเรียนที่สุดได้


มี Communication Skill ที่ดี ทำงานเป็นทีมได้ดี จัดลำดับความสำคัญได้เก่ง

- Prioritize งานสำคัญเป็น และทำงานพร้อมกันภายใต้กรอบระยะเวลาได้ดี


อินกับการพัฒนาทักษะให้กับคนไทย และเติบโตไปกับบริษัท EdTech

- พัฒนาตนเองตลอดเวลา อยากสร้าง Impact ให้สังคมและเติบโตไปกับทีม

อายุไม่เกิน 35 ปี

(Full-time)

คุณสมบัติที่เราตามหา!

Facebook Ads Specialist

"สร้าง Content และสร้างยอดขายปังๆ จากการทำการตลาดด้วย Facebook Ads"

คลิกสมัคร

เข้าใจ Insight ของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

- สามารถ Research ตลาด ผู้เรียน และเนื้อหาคอร์ส วิเคราะห์ Insight, Persona, รวมถึง Journey ของลูกค้า นำสู่ผลงานที่ตอบ Insight ได้อย่างตรงจุด


มี Taste ด้าน Copywriting และ Design ที่ดี

- ชอบเสพย์และวิเคราะห์ Content โดยเฉพาะในเชิงการขาย อธิบายจุดเด่นและด้อยของ Content ได้อย่างตรงจุด และมี Framework ในการสร้าง Content ที่ดี มีผลงาน Content ของตนเองโชว์ให้ดู


ชอบท้าทายตนเอง แม้ในภาวะกดดัน

- สามารถ Break down goal และวางกลยุทธ์ให้ตัวเองอย่างเป็นระบบ ทำงานภายใต้ภาวะกดดันจากตัวเลขได้ดี เป็นคนสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองได้ (Self Motivation) ในการพุ่งอุปสรรคเพื่อบรรลุเป้าหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. พัฒนาและปรับปรุง Funnel Strategy

2. สร้างยอดขายทำการตลาดด้วย Facebook Ads

ลง Ad และ Optimize Ad ให้มีประสิทธิภาพสูง สามารถติดตั้ง Pixel สร้าง Custom Audience ในรูปแบบต่างๆ จัดทำ Lookalike ได้ สามารถ Scale Campaign ได้

3. สร้าง Content สำหรับ Ad ได้เป็นอย่างดี

สร้าง Copywriting สำหรับโฆษณาและการขายอย่างดี วิเคราะห์ Ad Creative ได้ และทำ Ad Creative เบื้องต้นได้

มีความรู้ด้าน Facebook Ads พอสมควร

- คุณมีความรู้เบื้องต้นถึงปานกลางด้าน Facebook Ads (เราสามารถเทรนด์เนื้อหาระดับสูงเพิ่มให้ได้)


มี Communication Skill ที่ดี สื่อสารและทำงานเป็นทีมได้ดี

- Prioritize งานสำคัญเป็น และทำงานพร้อมกันภายใต้กรอบระยะเวลาได้ดี


อินกับการพัฒนาทักษะให้กับคนไทย และเติบโตไปกับบริษัท EdTech

- พัฒนาตนเองตลอดเวลา อยากสร้าง Impact ให้สังคมและเติบโตไปกับทีม

อายุไม่เกิน 32 ปี และมีประสบการณ์ด้าน Digital Marketing ไม่น้อยกว่า 1 ปี

4. วิเคราะห์ ให้คำแนะนำ วางเป้าหมาย สร้างกลยุทธ์ ของตนเองได้

วิเคราะห์และปรับปรุงผลลัพธ์โฆษณาด้วยตัวเองได้ (Analysis) ด้วยการวางกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย (Strategy)

บริหารจัดการ Budget ให้เป็นไปตามสัดส่วน Profit ที่บริษัทคาดหวังได้

5. ควบคุมรายได้และรายจ่าย (Marketing P&L)

ปรับปรุง Conversion มีประสบการณ์ทำ A/B Testing และสร้าง Landing Page

6. จัดทำรายงาน Performance Benchmark

(Full-time)

คุณสมบัติที่เราตามหา!

Platform Marketer

"สร้าง Customer Journey ให้ลูกค้ากลับมายัง Platform และซื้อคอร์สของเราอีกครั้ง!"

คลิกสมัคร
 • มีประสบการณ์ใช้งาน Email Marketing Platform. - หากเคยทำ Email Marketing Automation มา และสามารถออกแบบใช้งาน Automation Flow ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้การใช้ Facebook Ads และ LINEOA
 • มีประสบการณ์ด้านสร้าง Content
 • - มีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิต Content ใหม่ๆ ทั้งสำหรับ Engagement และการขาย มีความเข้าใจด้าน Personalized Ad Content

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. วิเคราะห์และปรับปรุง Sale Funnel และ Customer Journey ได้

2. ทำโฆษณาให้คนกลับมายัง Platform (Retargeting Ads)

มีความรู้ด้านการทำ Personalize Ads และ Dynamic Catalog Ads

3. เพิ่ม Engagement และ Retention

ผ่านช่องทาง Email Marketing และ Notification Channel หากมีประสบการณ์ใช้งาน Email Marketing Automation จะพิจารณาพิเศษ

 • สนใจเทรนด์และความรู้ด้าน Growth Marketing อยู่เสมอ
 • มี Communication Skill ที่ดี ทำงานเป็นทีมได้ดี จัดลำดับความสำคัญได้เก่ง
 • - Prioritize งานสำคัญเป็น และทำงานพร้อมกันภายใต้กรอบระยะเวลาได้ดี
 • อินกับการพัฒนาทักษะให้กับคนไทย และเติบโตไปกับบริษัท EdTech - พัฒนาตนเองตลอดเวลา อยากสร้าง Impact ให้สังคมและเติบโตไปกับทีม

อายุไม่เกิน 32 ปี และมีประสบการณ์ด้าน Digital Marketing ไม่น้อยกว่า 1 ปี

4. วางแผนและสนับสนุน Customer Success

ทำงานร่วมกับ Customer Success ทำให้เกิดการ Engage และ Repurchase สำหรับลูกค้าเดิม

ช่วยเพิ่มฐานลูกค้าให้ Platform ของ FutureSkill

5. วางแผนและออกแบบ Referral Mechanism

(Full-time)

คุณสมบัติที่เราตามหา!

Digital Marketing Team Lead

บริหารทีม Digital Marketers ให้บรรลุเป้าหมายการโฆษณาของทีม

คลิกสมัคร
 • สามารถจัดทำ Report โดยใช้ Google Sheet ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้าน Content หรือ Digital Marketing ที่วัดผลได้ชัดเจนมาก่อน
 • มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดี มี Communication Skill ที่ดี ทำงานกับฝ่ายอื่นๆได้อย่างราบรื่น
 • มีความสามารถการบริหาร Campaign ได้หลาย Campaign ของหลายคนได้พร้อมๆกัน
 • มีประสบการณ์ในการใช้ Data ในการวางแผนการตลาด และวิเคราะห์ผลลัพธ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ


 • ควบคุมรายได้และรายจ่าย (Marketing P&L) ของทีม
 • พัฒนาความรู้ สอนงาน และความเป็นผู้นำให้กับทีม
 • วางแผนเพื่อปรับกลยุทธ์กับทีมสม่ำเสมอ
 • วิเคราะห์เป้าหมาย ปัญหา และวางแผนกลยุทธ์ของทีม
 • มีความเข้าใจด้าน Digital Marketing โดยเฉพาะการยิงโฆษณาเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์และความเข้าใจที่ลึกซึ้ง สามารถวิเคราะห์และถ่ายทอดความรู้ให้กับทีมได้อย่างดี
 • มีทักษะด้าน Content Marketing เป็นอย่างดีสามารถให้คำแนะนำ วิเคราะห์ Content รูปแบบต่างๆได้
 • สามารถทำ Funnel Optimization รวมถึงจัดทำ A/B Testing และ Landing Page ของ Campaign
 • จัดทำรายงาน Performance Benchmark ของทีมได้

อายุไม่เกิน 35 ปี

 • ติดตาม Trends ด้าน Marketing Technology ใหม่ๆอยู่เสมอ
 • ทัศนคติที่พุ่งชนอุปสรรคเพราะความเป็นไปได้ใหม่ๆ คือการทดลองและกล้าออกจาก Comfort zone เดิมๆ ทัศนคติคือส่วนสำคัญที่ผลักดันทีมไปด้วยกัน
 • สามารถคิดแก้ปัญหาใหญ่ๆได้เพราะเราไม่ได้ต้องการคนที่ทำงานตามโจทย์ แต่เราอยากได้นักแก้ไขปัญหา
 • สามารถวิเคราะห์ มีส่วนร่วมกับทีมในการสร้าง Impact กับสังคมได้

(Full-time)

Requirements

Marketing Director

"leads our diverse and smart marketing team and is responsible for all marketing and growth metrics."

คลิกสมัคร
 • Inspiring leader: proven track record of managing and building growth teams
 • Alchemist: Experiment with new martech tools both Thai and global, love following-up with martech trends.
 • Analyst: Strong analytical skills using a data driven marketing approach coordinating into marketing strategy.
 • Enthusiast: Having extensive marketing knowledge, especially Biddable Ads, Growth Marketing, E-Commerce, Content Marketing, Branding (Good understanding of concepts such as CAC, cLTV, Cohort analysis, ACV, retention, churn rate, etc.)

Responsibilities

 • Overseeing marketing department.
 • Evaluating, developing, and communicating our marketing strategy and marketing plan.
 • Researching demand and competition for our products and services.
 • Developing and managing marketing projects/activities from start to finish.
 • Identifying and develop potential customers
 • Working with other departments to develop pricing strategies to maximize profits and market share while balancing customer satisfaction.
 • Understanding and developing budgets and finance, including expenditures, research and development appropriations, return-on-investment and profit-loss projections. 
 • Building brand awareness and positioning. 
 • Overseeing social media marketing strategy and content marketing.

He defines company-wide growth strategies and builds a brand our customers love, in one of the fastest growing edtech companies in Thailand.

 • Proven marketing campaign experience.
 • Strong drive for results.A customer focused attitude.
 • Good content creation experience.
 • Excellent interpersonal, and communication skills.
 • Passionate about brands: metrics driven with a deep understanding for branding

กรอกข้อมูลเพื่อสมัครงาน

LIKEME X CO., LTD. (Head Office)126/5 2nd Flr. Thai Sri Tower Krungthonburi Rd., Banglampoolang, Klongsan, Bangkok 10600

Browse...