Join marketing team

ทำการตลาดสำหรับ FutureSkill ให้ปัง ผ่านช่องทางออนไลน์

สมัครงาน

FutureSkill แพลตฟอร์มเรียนรู้ทักษะรูปแบบใหม่ ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพของคนไทยด้านเทคโนโลยี ครีเอทีฟ และธุรกิจ

EdTech is changing

the world of learning

 • เราเป็นทีมขนาดเล็กที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
 • ไม่มีลำดับขั้น ไม่มีเพดานการเติบโตอาชีพ
 • Working Environment สไตล์คนรุ่นใหม่
 • เราเชื่อใน Education Technology ที่จะพัฒนาศักยภาพคนไทย
 • New Generation พนักงานที่มีอายุเฉลี่ย 27 ปี

We're looking for...

Teamwork

FutureSkill เป็นทีมขนาดเล็ก คุณจะได้เรียนรู้หน้าที่ต่างๆ ไม่ใช่เพียงแค่การตลาด ได้ทำงานกับ Founder โดยตรง โดยไม่มีลำดับขั้น และเห็นทีมเติบโตไปด้วยกัน นี่คือจุดที่แตกต่างจากบริษัท

เราไม่ได้ต้องการคนที่ทำงานตามโจทย์ แต่เราอยากได้นักแก้ไขปัญหา สามารถวิเคราะห์ มีส่วนร่วมกับทีมในการสร้าง Impact กับสังคมได้

Problem Solver

Office outing

and feas

Social

security

Positive culture environment

In-house

training

FutureSkill

free courses

Support

outhouse training

Flexible

working hours

Health

insurance

Perks

Steps to register

เลือกตำแหน่งงาน

กรอกข้อมูลให้ครบ

รอทีมงานติดต่อกลับ

ตำแหน่งที่กำลังเปิดรับ

ทำการตลาด ยิงโฆษณา คิดคอนเทนต์เจ๋งๆ เพื่อสร้างยอดขายบนโลกออนไลน์

1. Digital Marketer

 • ทำการตลาดสร้างยอดขาย สำหรับ FutureSkill ผ่านช่องทางออนไลน์
 • ควบคุมรายได้และรายจ่าย (Marketing P&L) สำหรับช่องทางการตลาดที่ดูแล วางแผน Budget และ KPI
 • วางแผนและทำงานร่วมกับทีมงาน ทั้ง Marketing, Content, และ Creative เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่วัดผลได้เป็นอย่างดี
 • วิเคราะห์ ให้คำแนะนำ วางเป้าหมาย แต่ละช่องทางการตลาดได้
 • สามารถทำ Funnel optimization รวมถึงจัดทำ A/B Testing และ Landing Page ของ Campaign
 • ทำงานร่วมกับ 3rd Party Suppliers ในการ Execute Media Strategy ได้
 • จัดทำรายงาน Performance Benchmark

(Full-time)

 • อายุไม่เกิน 32 ปี รับทั้ง Junior และ Senior Level
 • มีประสบการณ์ด้าน Content หรือ Digital Marketing
 • เข้าใจการทำการตลาดด้วย Content Marketing
 • มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดี
 • มี Communication Skill ที่ดี ทำงานกับฝ่ายอื่นๆได้อย่างราบรื่น
 • มีความสามารถการบริหาร Campaign ได้หลาย Campaign พร้อมกัน
 • มีประสบการณ์ในการใช้ Data ในการวางแผนการตลาด และวิเคราะห์ผลลัพธ์
 • ติดตาม Trends ด้าน Marketing Technology ใหม่ๆอยู่เสมอ

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

คุณสมบัติ:

2. Digital Marketing Team Lead

 • บริหารทีม Marketers ให้บรรลุเป้าหมายการโฆษณาของทีม
 • ควบคุมรายได้และรายจ่าย (Marketing P&L) ของทีม
 • พัฒนาความรู้ สอนงาน และความเป็นผู้นำให้กับทีม
 • วางแผนเพื่อปรับกลยุทธ์กับทีมสมํ่าเสมอวิเคราะห์เป้าหมาย ปัญหา และวางแผนกลยุทธ์ของทีม
 • มีความเข้าใจด้าน Digital Marketing โดยเฉพาะการยิงโฆษณาเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์และความเข้าใจที่ลึกซึ้ง สามารถวิเคราะห์และถ่ายทอดความรู้ให้กับทีมได้อย่างดี
 • มีทักษะด้าน Content Marketing อย่างดี สามารถให้คำแนะนำ วิเคราะห์ Content รูปแบบต่างๆได้
 • สามารถทำ Funnel Optimization รวมถึงจัดทำ A/B Testing และ Landing Page ของ Campaign
 • จัดทำรายงาน Performance Benchmark ของทีมได้

(Full-time)

 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถจัดทำ Report โดยใช้ Google Sheet ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้าน Content หรือ Digital Marketing ที่วัดผลได้ชัดเจนมาก่อน
 • มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดี
 • มี Communication Skill ที่ดี ทำงานกับฝ่ายอื่นๆได้อย่างราบรื่น
 • มีความสามารถการบริหาร Campaign ได้หลาย Campaign ของหลายคนได้พร้อมๆกัน
 • มีประสบการณ์ในการใช้ Data ในการวางแผนการตลาด และวิเคราะห์ผลลัพธ์
 • ติดตาม Trends ด้าน Marketing Technology ใหม่ๆอยู่เสมอ

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

คุณสมบัติ:

บริหารทีม Digital Marketer ให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยทักษะและประสบการณ์ของคุณ

กรอกข้อมูลเพื่อสมัครงาน

บริษัท ไลค์ มี จำกัด (สำนักงานใหญ่) 126/5 ชั้น 2 อาคารไทยศรี ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กทม. 10600

( ติด BTS กรุงธนบุรี ลงทางออก 2 )

Browse...