Join marketing team

ทำการตลาดสำหรับ FutureSkill ให้ปัง ผ่านช่องทางออนไลน์

สมัครงาน
ดูตำแหน่งงาน

FutureSkill แพลตฟอร์มเรียนรู้ทักษะรูปแบบใหม่ ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพของคนไทยด้านเทคโนโลยี ครีเอทีฟ และธุรกิจ

EdTech is changing

the world of learning

 • เราเป็นทีมขนาดเล็กที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
 • ไม่มีลำดับขั้น ไม่มีเพดานการเติบโตอาชีพ
 • Working Environment สไตล์คนรุ่นใหม่
 • เราเชื่อใน Education Technology ที่จะพัฒนาศักยภาพคนไทย
 • New Generation พนักงานที่มีอายุเฉลี่ย 27 ปี

We're looking for...

Teamwork

FutureSkill เป็นทีมขนาดเล็ก คุณจะได้เรียนรู้หน้าที่ต่างๆ ไม่ใช่เพียงแค่การตลาด ได้ทำงานกับ Founder โดยตรง โดยไม่มีลำดับขั้น และเห็นทีมเติบโตไปด้วยกัน นี่คือจุดที่แตกต่างจากบริษัท

เราไม่ได้ต้องการคนที่ทำงานตามโจทย์ แต่เราอยากได้นักแก้ไขปัญหา สามารถวิเคราะห์ มีส่วนร่วมกับทีมในการสร้าง Impact กับสังคมได้

Problem Solver

Office outing

and feas

Social

security

Positive culture environment

In-house

training

FutureSkill

free courses

Support

outhouse training

Flexible

working hours

Health

insurance

Perks

ขั้นตอนการสมัคร

เลือกตำแหน่งงาน

กรอกข้อมูลให้ครบ

รอทีมงานติดต่อกลับ

ตำแหน่งที่กำลังเปิดรับสมัคร

Marketing Business Development

(Full Time)

หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติที่ต้องการ

 • พัฒนา Selling Channels ใหม่ ๆ ของ FutureSkill
 • สร้าง Project ใหม่ ๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจของบริษัท
 • ติดต่อและนำเสนอ Solution ให้กับลูกค้าและพาร์ทเนอร์ และจัดทำ Presentation ได้เป็นอย่างดี
 • Sales and Tools Development พัฒนารูปแบบและเครื่องมือการขายที่ตอบโจทย์มากขึ้น
 • ทำการตลาดเบื้องต้นได้ เช่น การโฆษณาออนไลน์ หรือการจัดกิจกรรมหรือ Event
 • วิเคราะห์ธุรกิจและการตลาด เพื่อหา Opportunities ใหม่ๆ และ Potential Customer ใหม่ ๆ ได้
 • จบด้านการตลาด หรือมีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดอย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์ติดต่อและพัฒนา Relationship กับลูกค้าเป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานด้วยตัวเอง และร่วมมือประสานงานกับหลายฝ่ายทั้งในและนอกองค์กรได้- มีทักษะการสื่อสารและการ Present อย่างดี
 • มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหา Insight และตัดสินใจด้วยข้อมูลอย่างเป็นระบบ (Data Analysis)
 • สามารถวิเคราะห์และวางกลยุทธ์ด้านธุรกิจและการตลาดได้ดี
 • มีทักษะเจรจาต่อรองกับ Partner และลูกค้า- มี Passion ด้านการเรียนรู้และการศึกษา
คลิกสมัคร

Digital Marketing

(Full Time)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. พัฒนาและปรับปรุง Funnel Strategy

ลง Ad และ Optimize Ad ให้มีประสิทธิภาพสูง สามารถติดตั้ง Pixel สร้าง Custom Audience ในรูปแบบต่างๆ จัดทำ Lookalike ได้ สามารถ Scale Campaign ได้

2. สร้างยอดขายทำการตลาดด้วย Facebook Ads

ปรับปรุง Conversion มีประสบการณ์ทำ A/B Testing และสร้าง Landing Page

3. สร้าง Content สำหรับ Ad ได้เป็นอย่างดี

4. วิเคราะห์ ให้คำแนะนำ วางเป้าหมาย สร้างกลยุทธ์ ของตนเองได้

วิเคราะห์และปรับปรุงผลลัพธ์โฆษณาด้วยตัวเองได้ (Analysis) ด้วยการวางกลยุทธ์เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย (Strategy)

5. ควบคุมรายได้และรายจ่าย (Marketing P&L)

บริหารจัดการ Budget ให้เป็นไปตามสัดส่วน Profit ที่บริษัทคาดหวังได้

6. จัดทำรายงาน Performance Benchmark

สร้าง Copywriting สำหรับโฆษณาและการขายอย่างดี วิเคราะห์ Ad Creative ได้ และทำ Ad Creative เบื้องต้นได้

คุณสมบัติที่เราตามหา

เข้าใจ Insight ของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

- สามารถ Research ตลาด ผู้เรียน และเนื้อหาคอร์ส วิเคราะห์ Insight, Persona, รวมถึง Journey ของลูกค้า นำสู่ผลงานที่ตอบ Insight ได้อย่างตรงจุด


มี Taste ด้าน Copywriting และ Design ที่ดี

- ชอบเสพย์และวิเคราะห์ Content โดยเฉพาะในเชิงการขาย อธิบายจุดเด่นและด้อยของ Content ได้อย่างตรงจุด และมี Framework ในการสร้าง Content ที่ดี มีผลงาน Content ของตนเองโชว์ให้ดู


ชอบท้าทายตนเอง แม้ในภาวะกดดัน

- สามารถ Break down goal และวางกลยุทธ์ให้ตัวเองอย่างเป็นระบบ ทำงานภายใต้ภาวะกดดันจากตัวเลขได้ดี เป็นคนสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองได้ (Self Motivation) ในการพุ่งอุปสรรคเพื่อบรรลุเป้าหมายมีความรู้ด้าน Facebook Ads พอสมควร

- คุณมีความรู้เบื้องต้นถึงปานกลางด้าน Facebook Ads (เราสามารถเทรนด์เนื้อหาระดับสูงเพิ่มให้ได้)


มี Communication Skill ที่ดี สื่อสารและทำงานเป็นทีมได้ดี

- Prioritize งานสำคัญเป็น และทำงานพร้อมกันภายใต้กรอบระยะเวลาได้ดี


อินกับการพัฒนาทักษะให้กับคนไทย และเติบโตไปกับบริษัท EdTech

- พัฒนาตนเองตลอดเวลา อยากสร้าง Impact ให้สังคมและเติบโตไปกับทีม


**หากมีประสบการณ์ด้านการทำ Content หรือขายของออนไลน์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ**

อายุไม่เกิน 32 ปี และมีประสบการณ์ด้าน Digital Marketing ไม่น้อยกว่า 1 ปี

Course Planner and Recruiter

(Full Time)

หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติที่ต้องการ

 • สำรวจตลาด เทรนด์ และความต้องการของผู้เรียน โดยการค้นคว้า วิเคราะห์ ทำสำรวจตลาด ออกมาเป็น Plan ที่จับต้องได้
 • Research เนื้อหาเพื่อสร้างคอร์สเรียนที่ดีที่สุดออกสู่ตลาด
 • ทำการตลาดเพื่อหาผู้สอนที่มีฝีมือและตอบโจทย์กับ FutureSkill ตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย
 • พรีเซ้นต์ ติดต่อ และประสานงานกับผู้สอนรวมถึงผู้เรียนได้
 • นำเสนอเทรนด์ของทักษะในหมวดหมู่ที่ดูแล
 • เข้าไปมีส่วนร่วมกับ Community แชร์ความรู้ในด้านนั้นๆ
 • มีประสบการณ์ทำงานจริงด้านการตลาด โดยเฉพาะด้านการวางแผนหรือการทำ Research ที่มีผลงานจริง
 • ชอบค้นคว้า คิด วิเคราะห์ข้อมูล และวางกลยุทธ์
 • มีทักษะด้าน Online Marketing และ Content Creation
 • มีทักษะ Presentation และ Storytelling เป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารทำงานร่วมกับผู้คนจำนวนมากที่แตกต่างกันได้เป็นอย่างดี
 • ชอบเรียนรู้ทั้งแนวกว้างและลึก ติดตามเทรนด์ในวงการที่สนใจตลอดเวลา
 • ทำงานภายใต้ความกัดดันได้
 • ชอบ Connect กับผู้อื่น มี Positive และ Fighting Energy

(Full-time)

คุณสมบัติที่เราตามหา!

Course Creator

(Technology / Data)

"Research วางแผนหลักสูตรคอร์สและสร้าง Content คุณภาพเชิงลึกด้าน Tech หรือ Data"

คลิกสมัคร

เข้าใจและอยากเรียนรู้ด้าน Technology & Data

- มีความรู้ด้าน Technology หรือ Data เป็นอย่างดี รักในการเรียน รู้สิ่งใหม่ๆด้านนี้อยู่ตลอดเวลา หากจบหรือเคยอบรมด้านนี้มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ


มีความสนใจด้านการพัฒนาหลักสูตรที่ดี

- อยากสร้างความรู้ให้คนไทยด้าน Technology หรือ Data มี Passion ในการถ่ายทอดความรู้คุณภาพ


มีประสบการณ์ด้านสร้าง Content (หากมีจะพิจารณาพิเศษ)

- อธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจได้ เคยสร้าง Content ให้คน เสพย์มาก่อน มีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิต Content ใหม่ๆหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. Develop an Online Course with instructors

สร้างคอร์สออนไลน์ร่วมกับผู้สอนด้าน Technology หรือ Data วางแผนหลักสูตร และ Research ผู้เรียน และหัวข้อในการสอน

2. Create In-Depth Content

สร้าง Content คุณภาพเชิงลึก สำหรับหมวดหมู่ Technology หรือ Data สร้างความรู้กับคนที่สนใจด้านนี้

3. Answer Learners' Question

ตอบคำถามผู้เรียนที่สอบถามเนื้อหาเกี่ยวกับคอร์สเรียน

มีความคิดเชิงวิเคราะห์

- สามารถ Research ตลาด ผู้เรียน และเนื้อหา เพื่อสร้างหลักสูตรที่น่าเรียนที่สุดได้


มี Communication Skill ที่ดี ทำงานเป็นทีมได้ดี จัดลำดับความสำคัญได้เก่ง

- Prioritize งานสำคัญเป็น และทำงานพร้อมกันภายใต้กรอบระยะเวลาได้ดี


อินกับการพัฒนาทักษะให้กับคนไทย และเติบโตไปกับบริษัท EdTech

- พัฒนาตนเองตลอดเวลา อยากสร้าง Impact ให้สังคมและเติบโตไปกับทีม

อายุไม่เกิน 35 ปี

(Full-time)

คุณสมบัติที่เราตามหา!

Course Creator

(Technology / Data)

"Research วางแผนหลักสูตรคอร์สและสร้าง Content คุณภาพเชิงลึกด้าน Tech หรือ Data"

คลิกสมัคร

เข้าใจและอยากเรียนรู้ด้าน Technology & Data

- มีความรู้ด้าน Technology หรือ Data เป็นอย่างดี รักในการเรียน รู้สิ่งใหม่ๆด้านนี้อยู่ตลอดเวลา หากจบหรือเคยอบรมด้านนี้มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ


มีความสนใจด้านการพัฒนาหลักสูตรที่ดี

- อยากสร้างความรู้ให้คนไทยด้าน Technology หรือ Data มี Passion ในการถ่ายทอดความรู้คุณภาพ


มีประสบการณ์ด้านสร้าง Content (หากมีจะพิจารณาพิเศษ)

- อธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจได้ เคยสร้าง Content ให้คน เสพย์มาก่อน มีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิต Content ใหม่ๆหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. Develop an Online Course with instructors

สร้างคอร์สออนไลน์ร่วมกับผู้สอนด้าน Technology หรือ Data วางแผนหลักสูตร และ Research ผู้เรียน และหัวข้อในการสอน

2. Create In-Depth Content

สร้าง Content คุณภาพเชิงลึก สำหรับหมวดหมู่ Technology หรือ Data สร้างความรู้กับคนที่สนใจด้านนี้

3. Answer Learners' Question

ตอบคำถามผู้เรียนที่สอบถามเนื้อหาเกี่ยวกับคอร์สเรียน

มีความคิดเชิงวิเคราะห์

- สามารถ Research ตลาด ผู้เรียน และเนื้อหา เพื่อสร้างหลักสูตรที่น่าเรียนที่สุดได้


มี Communication Skill ที่ดี ทำงานเป็นทีมได้ดี จัดลำดับความสำคัญได้เก่ง

- Prioritize งานสำคัญเป็น และทำงานพร้อมกันภายใต้กรอบระยะเวลาได้ดี


อินกับการพัฒนาทักษะให้กับคนไทย และเติบโตไปกับบริษัท EdTech

- พัฒนาตนเองตลอดเวลา อยากสร้าง Impact ให้สังคมและเติบโตไปกับทีม

อายุไม่เกิน 35 ปี

(Full-time)

คุณสมบัติที่เราตามหา!

Course Creator

(Technology / Data)

"Research วางแผนหลักสูตรคอร์สและสร้าง Content คุณภาพเชิงลึกด้าน Tech หรือ Data"

คลิกสมัคร

เข้าใจและอยากเรียนรู้ด้าน Technology & Data

- มีความรู้ด้าน Technology หรือ Data เป็นอย่างดี รักในการเรียน รู้สิ่งใหม่ๆด้านนี้อยู่ตลอดเวลา หากจบหรือเคยอบรมด้านนี้มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ


มีความสนใจด้านการพัฒนาหลักสูตรที่ดี

- อยากสร้างความรู้ให้คนไทยด้าน Technology หรือ Data มี Passion ในการถ่ายทอดความรู้คุณภาพ


มีประสบการณ์ด้านสร้าง Content (หากมีจะพิจารณาพิเศษ)

- อธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจได้ เคยสร้าง Content ให้คน เสพย์มาก่อน มีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิต Content ใหม่ๆหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. Develop an Online Course with instructors

สร้างคอร์สออนไลน์ร่วมกับผู้สอนด้าน Technology หรือ Data วางแผนหลักสูตร และ Research ผู้เรียน และหัวข้อในการสอน

2. Create In-Depth Content

สร้าง Content คุณภาพเชิงลึก สำหรับหมวดหมู่ Technology หรือ Data สร้างความรู้กับคนที่สนใจด้านนี้

3. Answer Learners' Question

ตอบคำถามผู้เรียนที่สอบถามเนื้อหาเกี่ยวกับคอร์สเรียน

มีความคิดเชิงวิเคราะห์

- สามารถ Research ตลาด ผู้เรียน และเนื้อหา เพื่อสร้างหลักสูตรที่น่าเรียนที่สุดได้


มี Communication Skill ที่ดี ทำงานเป็นทีมได้ดี จัดลำดับความสำคัญได้เก่ง

- Prioritize งานสำคัญเป็น และทำงานพร้อมกันภายใต้กรอบระยะเวลาได้ดี


อินกับการพัฒนาทักษะให้กับคนไทย และเติบโตไปกับบริษัท EdTech

- พัฒนาตนเองตลอดเวลา อยากสร้าง Impact ให้สังคมและเติบโตไปกับทีม

อายุไม่เกิน 35 ปี

(Full-time)

คุณสมบัติที่เราตามหา!

Course Creator

(Technology / Data)

"Research วางแผนหลักสูตรคอร์สและสร้าง Content คุณภาพเชิงลึกด้าน Tech หรือ Data"

คลิกสมัคร

เข้าใจและอยากเรียนรู้ด้าน Technology & Data

- มีความรู้ด้าน Technology หรือ Data เป็นอย่างดี รักในการเรียน รู้สิ่งใหม่ๆด้านนี้อยู่ตลอดเวลา หากจบหรือเคยอบรมด้านนี้มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ


มีความสนใจด้านการพัฒนาหลักสูตรที่ดี

- อยากสร้างความรู้ให้คนไทยด้าน Technology หรือ Data มี Passion ในการถ่ายทอดความรู้คุณภาพ


มีประสบการณ์ด้านสร้าง Content (หากมีจะพิจารณาพิเศษ)

- อธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจได้ เคยสร้าง Content ให้คน เสพย์มาก่อน มีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิต Content ใหม่ๆหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. Develop an Online Course with instructors

สร้างคอร์สออนไลน์ร่วมกับผู้สอนด้าน Technology หรือ Data วางแผนหลักสูตร และ Research ผู้เรียน และหัวข้อในการสอน

2. Create In-Depth Content

สร้าง Content คุณภาพเชิงลึก สำหรับหมวดหมู่ Technology หรือ Data สร้างความรู้กับคนที่สนใจด้านนี้

3. Answer Learners' Question

ตอบคำถามผู้เรียนที่สอบถามเนื้อหาเกี่ยวกับคอร์สเรียน

มีความคิดเชิงวิเคราะห์

- สามารถ Research ตลาด ผู้เรียน และเนื้อหา เพื่อสร้างหลักสูตรที่น่าเรียนที่สุดได้


มี Communication Skill ที่ดี ทำงานเป็นทีมได้ดี จัดลำดับความสำคัญได้เก่ง

- Prioritize งานสำคัญเป็น และทำงานพร้อมกันภายใต้กรอบระยะเวลาได้ดี


อินกับการพัฒนาทักษะให้กับคนไทย และเติบโตไปกับบริษัท EdTech

- พัฒนาตนเองตลอดเวลา อยากสร้าง Impact ให้สังคมและเติบโตไปกับทีม

อายุไม่เกิน 35 ปี

กรอกข้อมูลเพื่อสมัครงาน

LIKEME X CO., LTD. (Head Office)126/5 2nd Flr. Thai Sri Tower Krungthonburi Rd., Banglampoolang, Klongsan, Bangkok 10600

Browse...