Join Platform Team

ดูแลพัฒนาเว็บไซต์และระบบหลังบ้านของ FutureSkill ให้มีประสิทธิภาพ

สมัครงาน

FutureSkill แพลตฟอร์มเรียนรู้ทักษะรูปแบบใหม่ ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพของคนไทยด้านเทคโนโลยี ครีเอทีฟ และธุรกิจ

EdTech is changing

the world of learning

 • เราเป็นทีมขนาดเล็กที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
 • ไม่มีลำดับขั้น ไม่มีเพดานการเติบโตอาชีพ
 • Working Environment สไตล์คนรุ่นใหม่
 • เราเชื่อใน Education Technology ที่จะพัฒนาศักยภาพคนไทย
 • New Generation พนักงานที่มีอายุเฉลี่ย 27 ปี

We're looking for...

Teamwork

FutureSkill เป็นทีมขนาดเล็ก คุณจะได้เรียนรู้หน้าที่ต่างๆ ไม่ใช่เพียงแค่การตลาด ได้ทำงานกับ Founder โดยตรง โดยไม่มีลำดับขั้น และเห็นทีมเติบโตไปด้วยกัน นี่คือจุดที่แตกต่างจากบริษัท

เราไม่ได้ต้องการคนที่ทำงานตามโจทย์ แต่เราอยากได้นักแก้ไขปัญหา สามารถวิเคราะห์ มีส่วนร่วมกับทีมในการสร้าง Impact กับสังคมได้

Problem Solver

Office outing

and feas

Social

security

Positive culture environment

In-house

training

FutureSkill

free courses

Support

outhouse training

Flexible

working hours

Health

insurance

Perks

Steps to register

เลือกตำแหน่งงาน

กรอกข้อมูลให้ครบ

รอทีมงานติดต่อกลับ

ตำแหน่งที่กำลังเปิดรับ

ดูแลพัฒนาเว็บไซต์และระบบหลังบ้านของ FutureSkill ให้มีประสิทธิภาพ

Full Stack Web Developer

 • NextJS & ReactJS
 • มีทักษะด้าน Javascript Programming เป็นอย่างดี
 • Responsive Web Development: Sass, CSS3, HTML5, Bootstrap
 • Nodejs
 • Redux
 • Gitflow
 • Docker
 • ถ้ามีความรู้ด้าน K8S / CICD จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • NoSQL or SQL Database e.g. MongoDB

(Full-time)

 • อายุไม่เกิน 32 ปี รับทั้ง Junior และ Senior Level
 • มีประสบการณ์เขียน Front End Framework 1 ปี
 • ติดตาม Trends ด้านการตลาดและเทคโนโลยีใหม่ๆเสมอ
 • สามารถคิดแก้ปัญหาใหญ่ๆได้ วิเคราะห์ และมีส่วนร่วมกับทีม
 • Open mind เชื่อว่าตนเองคือแก้วเปล่า ไม่ใช่นํ้าเต็มแก้ว
 • สามารถใช้ Agile ในการทำงาน มีการเขียน Comment & Clean Code ที่เข้าใจง่าย
 • ทำงานร่วมกับทีมอื่นได้ดีและมีทัศนคติที่พุ่งชนอุปสรรค
 • มี Passion ด้านการศึกษาอยากส่งเสริมให้คนไทยมีความรู้เพิ่มขึ้น

ทักษะที่ต้องการ:

คุณสมบัติ:

Senior UX/UI Designer

(Full-time)

ทักษะที่ต้องการและคุณสมบัติที่ต้องการ

 • เป็นผู้นำทีมออกแบบผลิตภัณฑ์ของ FutureSkill
 • ออกแบบ Wireframe, UX Flow, และ Prototype สำหรับ Responsive Web Application ในหลากหลาย Devices ได้
 • ตีโจทย์ออกมาเป็น Design Concept สำหรับ Pitch งานได้
 • Research ผู้ใช้งาน และเก็บ Feedback เพื่อสร้างและปรับปรุง Experience ของ Application ให้ดีขึ้นได้
 • ช่วยเหลือและส่งมอบงานจาก Design ไปสู่ Front-End Website ได้จนผลงานสำเร็จ
 • ออกแบบ Interaction และ Animation ของ User Interface ได้
 • คิดริเริ่มและหาคำตอบ เพราะงานของเราไม่ได้เป็นการทำตามคำสั่ง แต่คุณจะมีส่วนร่วมในการคิดและออกแบบ เพื่อแก้ปัญหา
 • ทำงานเป็น Teamwork ต่อยอดความคิดและแก้ปัญหายากๆร่วมกัน
 • อายุ 26 - 35 ปี เพศใดก็ได้
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป เคยทำงานระบบสำหรับองค์กรขนาดใหญ่จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มี Port งานด้านระบบที่มี End User ใช้จำนวนมาก
 • สามารถใช้งาน Wireframing Tool, Prototyping Tool, และ Web Design Tool ได้อย่างคล่องแคล่วและพร้อมเรียนรู้เครื่องมือใหม่ๆ อาทิ Adobe XD, Sketch, Figma, Justinmind, etc.
 • เข้าใจ Information Architecture ของการทำ User Experience
 • ทำ Design ในรูปแบบ Modular Design ได้
 • มีความรู้ด้าน HTML, CSS3, Bootstrap, และใช้ Grid System ได้เป็นอย่างดี
 • ชอบการทำงานเป็น Team
 • สนใจพัฒนาความรู้ตนเองตลอดเวลา ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ ติดตาม Design Trends และศึกษาผลงานคนอื่นๆอยู่เสมอ
 • จัดทำ Slide และ Present ผลงานได้ รวมถึงให้คำแนะนำลูกค้าด้าน Design
 • ทำงานภายใต้ความกดดันและเวลาที่เร่งรีบได้
 • มีความเป็นผู้นำ และเข้าใจการทำงานแบบ Agile และ Lean

Bonus

 • เขียน HTML และ CSS จาก Design ได้
 • สามารถ Animate Design ด้วย After Effect ได้
 • ทำ Graphic Design ด้วย Photoshop หรือ Illustrator ได้ดี
 • สร้าง Font และ Icon เองเป็น

(หากสามารถทำได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

Software Tester

(Full-time)

ทักษะที่ต้องการและคุณสมบัติที่ต้องการ

 • Bachelor’s degree in Computer Engineering, Computer Science or related field
 • 0-3 years’ experience in Software Testing
 • A proactive, team player with ability to work in dynamic environments
 • Good understanding of software testing methodology and SDLC
 • Thai Nationality Only
 • Create test case and performance test script
 • Record/analyze test result and feedback to development team
 • Reporting the defect to the bug tracking system
 • Coordinate and facilitate the User Acceptance Test
 • Coordinate with Developers and PM to solve software error
 • Develop project
 • Related documents such as user acceptance test document and user manual
สมัครงาน

Full Stack Developer (Senior)

(Full-time)

ทักษะที่ต้องการและคุณสมบัติที่ต้องการ

 • NextJS & ReactJS
 • มีทักษะด้าน Javascript Programming เป็นอย่างดี
 • Responsive Web Development: Sass, CSS3, HTML5, Bootstrap
 • Nodejs
 • NoSQL or SQL Database e.g. MongoDB
 • Redux
 • Gitflow
 • Docker
 • K8S / CICD
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์เขียน Full Stack ด้วย nodejs และ reactjs มากกว่า 2 ปี
 • ติดตาม Trends ด้านการตลาดและเทคโนโลยีใหม่ๆเสมอ
 • สามารถคิดแก้ปัญหาใหญ่ๆได้ วิเคราะห์ และมีส่วนร่วมกับทีม
 • Open mind เชื่อว่าตนเองคือแก้วเปล่า ไม่ใช่นํ้าเต็มแก้ว
 • สามารถใช้ Agile ในการทำงาน มีการเขียน Comment & Clean Code ที่เข้าใจง่าย
 • ทำงานร่วมกับทีมอื่นได้ดีและมีทัศนคติที่พุ่งชนอุปสรรค
 • มี Passion ด้านการศึกษาอยากส่งเสริมให้คนไทยมีความรู้เพิ่มขึ้น
สมัครงาน

Full Stack Developer

(Full-time)

ทักษะที่ต้องการและคุณสมบัติที่ต้องการ

 • NextJS & ReactJS
 • มีทักษะด้าน Javascript Programming เป็นอย่างดี
 • Responsive Web Development: Sass, CSS3, HTML5, Bootstrap
 • Nodejs
 • NoSQL or SQL Database e.g. MongoDB
 • Redux
 • Gitflow
 • Docker
 • ถ้ามีความรู้ด้าน K8S / CICD จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน 32 ปี รับทั้ง Junior และ Senior Level
 • มีประสบการณ์เขียน Front End Framework 1 ปี
 • ติดตาม Trends ด้านการตลาดและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เสมอ
 • สามารถคิดแก้ปัญหาใหญ่ ๆ ได้ วิเคราะห์ และมีส่วนร่วมกับทีม
 • Open mind เชื่อว่าตนเองคือแก้วเปล่า ไม่ใช่นํ้าเต็มแก้ว
 • สามารถใช้ Agile ในการทำงาน มีการเขียน Comment & Clean Code ที่เข้าใจง่าย
 • ทำงานร่วมกับทีมอื่นได้ดีและมีทัศนคติที่พุ่งชนอุปสรรค
 • มี Passion ด้านการศึกษาอยากส่งเสริมให้คนไทยมีความรู้เพิ่มขึ้น

Flutter Mobile App Developer

(Full-time)

ทักษะที่ต้องการและคุณสมบัติที่ต้องการ

 • การเรียนโปรแกรมด้วย Flutter
 • ทักษะด้านการเรียนโปรแกรมแบบ OOP (Object Oriented Programming)
 • Responsive Web Development: Sass, CSS3, HTML5, Bootstrap
 • NodeJS
 • Responsive Web Development: Sass, CSS3, HTML5, Bootstrap
 • Gitflow
 • Docker
 • หากสามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา React/React Native ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีความรู้ด้าน K8S / CICD จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • มีประสบการณ์ในการเรียน Flutter มาอย่างน้อย 2 ปี
 • ติดตาม Trends ด้านการตลาดและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เสมอ
 • สามารถคิดแก้ปัญหาใหญ่ๆได้ วิเคราะห์ และมีส่วนร่วมกับทีม
 • Open mind เชื่อว่าตนเองคือแก้วเปล่า ไม่ใช่นํ้าเต็มแก้ว
 • สามารถใช้ Agile ในการทำงาน มีการเขียน Comment & Clean Code ที่เข้าใจง่าย
 • ทำงานร่วมกับทีมอื่นได้ดีและมีทัศนคติที่พุ่งชนอุปสรรค
 • มี Passion ด้านการศึกษาอยากส่งเสริมให้คนไทยมีความรู้เพิ่มขึ้น

Job Description

 • Design and Build sophisticated and highly scalable apps using Flutter.
 • Translate and Build the designs into high quality responsive UI code.
 • Follow the best practices while developing the app and also keeping everything structured and well documented.
 • Use CI/CD for smooth deployment.
 • Manage the code and project on Git in order to keep in sync with other team members and managers.
 • Ensure security guidelines are always followed while developing the app.
 • Write tests for the App.
 • Following company policies and quality procedures to ensure quality product deliverables.

กรอกข้อมูลเพื่อสมัครงาน

LIKEME X CO., LTD. (Head Office)126/5 2nd Flr. Thai Sri Tower Krungthonburi Rd., Banglampoolang, Klongsan, Bangkok 10600

Browse...